Loonaangifte 2006 Postkantoren

Loonaangifte 2006 Postkantoren

In gesprek met Paul Janissen RA RO, Hoofd Financial Audit

Postkantoren B.V. is een joint venture van TPG Post B.V. en Postbank N.V. Het bedrijf, inclusief dochteronderneming Bruna, biedt de klant een kernassortiment van producten en diensten van TPG Post en Postbank. Dit aangevuld met producten en diensten van andere businesspartners (bijvoorbeeld strippenkaarten, loterijproducten en kentekenregistraties). Bij Postkantoren zijn circa 3.200 personeelsleden werkzaam.

Ook Postkantoren heeft te maken met de nieuwe loonaangifte 2006. Wij spraken hierover met Paul Janissen RA RO. Voor de beeldvorming: Paul is zijn carrière gestart in de accountancy, daarna overgestapt naar het bedrijfsleven als Internal Audit Manager bij een Amerikaanse onderneming en inmiddels ruim een jaar Hoofd Financial Audit bij de Interne Accountantsdienst (IAD) van Postkantoren. De IAD heeft een actieve rol gespeeld in de aanloop naar de nieuwe loonaangifte. Postkantoren verloont middels een gekocht administratie- en aangiftepakket de salarissen van medewerkers. De rol die de IAD van Postkantoren heeft gespeeld, is het testen van het systeem en de daarin opgenomen beheersmaatregelen. Ook de conversiegegevens zijn nauwkeurig onderzocht, zodat de medewerkers van Postkantoren ook na invoering van de loonaangifte 2006 ‘hetzelfde’ salaris ontvangen. Daarnaast heeft de IAD onderzocht of aan de wettelijke verplichtingen is voldaan en deze voldoende zijn gewaarborgd in het systeem.

Een ander aspect waar de IAD zeer nauw bij betrokken is – met name het doorrekenen van de financiële consequenties -, is bij het volgende: tot en met 2005 wordt door het UWV per kalenderjaar bepaald wat een werkgever aan premies werknemersverzekeringen verschuldigd is. Deze worden per voorschotnota voldaan. Achteraf worden dan de werkelijke kosten verrekend (behalve bij tussentijdse wijziging in de totale premieloonsom van meer dan 5%, waarvoor dan weer drie maanden de tijd is om dit te corrigeren). Vanaf 2006 gebeurt dit per loonaangiftetijdvak, waardoor Postkantoren, net als iedere andere werkgever, maandelijks dient af te rekenen. Dit betekent dat de liquiditeitspositie van maand tot maand meer dan voorheen gaat fluctueren, de raming cashflow complexer wordt en de druk op juiste en spoedige verwerking van alle loonbestanddelen groter wordt.