Kosten

Kosten Mediation

Voor begeleiding bij het oplossen van conflicten brengt Orange Mediation kosten in rekening bij partijen. Deze kosten zijn gebaseerd op uurtarief en eventuele andere kosten (huur gespreksruimte indien de mediation niet ten kantore van Orange Mediation plaats vindt, eventuele inschakeling van derden / specialisten als bijvoorbeeld een jurist, accountant, fiscalist).

Lage drempel

De eerste 30 minuten van het mediationgesprek zijn kosteloos. Hierdoor houden wij voor u de drempel laag om te onderzoeken of een conflict mediabel c.q. op te lossen is. Na deze 30 minuten werken wij op basis van uurtarief.

Wie draagt de kosten

Veelal dragen partijen onderling de kosten op basis 50/50. Soms wordt hiervan – door partijen – afgeweken als de een meer kapitaalkrachtig is dan de ander(en).

Ook kan het gebeuren dat een derde partij de kosten draagt. Bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten kan de werkgever de kosten dragen indien het conflict zich tussen twee medewerkers afspeelt. De werkgever is er namelijk meer bij gebaat om het conflict tussen de medewerkers onderling op te lossen, dan dat het voortduurt en zich bijvoorbeeld uitmondt in een ziekmelding of uitdiensttreding van een medewerker.