Netwerk

Netwerk Orange Mediation

Door onze jarenlange zakelijke ervaring heeft Orange Mediation een uitgebreid netwerk van specialisten kunnen opbouwen. Daar waar tijdens trajecten van mediation inhoudelijk – en onafhankelijk – specialisten nodig zijn op bijvoorbeeld het gebied van accountancy, fiscaliteiten of juridische aangelegenheden, kunt u gebruik maken van dit netwerk.

Specialisten

De specialisten zijn niet alleen inhoudelijk deskundig, maar vaak ook kundig voor bepaalde branches of specifieke deelterreinen als bijvoorbeeld vastgoed, fusie & overname, marketing & communicatie, intellectueel eigendom.