Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid en uitgangspunten Mediation

Vertrouwelijkheid is een onderdeel van de uitgangspunten van mediation. De uitgangspunten van Orange Mediation zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en commitment / de wil om het op te lossen.

Vertrouwelijkheid

Om de kern van het conflict op tafel te krijgen èn op te lossen, moeten partijen vrijuit kunnen spreken. Dit kan alleen indien alles wat tijdens de mediation wordt gezegd vertrouwelijk blijft. De vertrouwelijkheid gaat bij wet zelfs zover, dat alle nieuwe informatie die tijdens de mediation wordt besproken/ingebracht niet door de andere partij mag worden gebruikt indien de mediation mislukt en er alsnog een rechtszaak wordt opgestart.

Vrijwilligheid

Deelname aan mediation om een conflict op te lossen geschiedt op vrijwillige basis. Dit betekent ook dat indien een partij de zin van het mediationproces niet meer ziet zitten, deze vrij is het proces af te breken.

Commitment / de wil om het op te lossen

Om de kans op succes van een positieve uitkomst van de mediation te vergroten dient iedere partij de andere partij commitment te geven om er samen proberen uit te komen. De partijen dienen zich dus gebonden te voelen om het conflict op te lossen en de toekomst positief tegemoet te treden.