Werkgebied

Werkgebied / Geschillenbeslechting

De werkgebieden waarin Orange Mediation geschillen beslecht betreffen buren- en famlieruzies, arbeidsconflicten, maatschapsconflicten en zakelijke conflicten.

Buren- en familieruzie

Het werkgebied van de buren- en familieruzie is breed. Dit kan lopen van geluidsoverlast, plaatsing van schuttingen, schuurtjes, erfenissen, huwelijken, ouder-kind-relatie etc. Niets is menselijk om een ruzie over te krijgen, maar het is onmenselijk om een conflict te laten voortduren.

Arbeidsconflict

Conflicten op het werk zijn er in velerlei vorm: verstoorde samenwerking, tegenwerking, ontslagdreiging, reorganisatie, pesten, ondermijning etc. Vanuit onze mediationpraktijk, maar ook vanuit onze dienstverlening op het gebied van personeelswerving en -detachering hebben wij ruime ervaring op het gebied van arbeid.

Maatschapsconflict

Conflicten tussen de maten / vennoten van een organisatie in brede zin, maar in het bijzonder binnen de accountancy, belastingadvies en advocatuur. Door onze ervaring in de werving van vennoten, het werken voor maatschappen in het algemeen en als begeleidend adviseur betrokken zijn bij maatschapsconflicten en het uiteenvallen van partnerschappen, weten we wat er binnen maatschappen speelt, waar het mis kan gaan, maar ook hoe conflicten uit de wereld te helpen zijn.

Zakelijk conflict

Zakelijke conflicten in het algemeen, maar in het bijzonder tussen inlener / inkoper en leverancier (bureau) van arbeidskrachten op vaste of tijdelijke basis of tussen opdrachtgever en ZZP-er.