CultuurScan

CultuurScan

Is cultuur te meten met een cultuurscan? Het antwoord is ja. De cultuurscan die wij hanteren betrekt zowel de eigen onderneming en haar medewerkers in de scan als de omgeving, de context, waarin het bedrijf opereert. Door zowel ‘intern’ als ‘extern’ in de cultuurmeting te betrekken wordt een goed beeld verkregen van de huidige cultuur en de meest optimale cultuur. En op basis van het cultuurbeeld kunnen beslissingen worden genomen die de cultuur versterken of ombuigen in de gewenste richting.

Uitkomst CultuurScan

Zoals gesteld is cultuur de optelsom van de persoonlijkheden van alle individuen die bij het bedrijf werken tot één persoonlijkheid. In de cultuurscan – geheel online uitgevoerd – die wij hanteren, worden zowel medewerkers betrokken als klanten. De uitkomst van de cultuurscan is het beeld van de huidige cultuur en de gewenste cultuur. En op basis van dit beeld kan worden gewerkt aan de versteviging of noodzakelijke wijziging van cultuur.

Stappen in CultuurScan

Indien u als bedrijf aan de slag wilt met uw cultuur, dan bieden wij volgende handvatten:

Cultuurscan

 • Meting huidige cultuur middels het cultuurassessment bij enkele medewerkers (intern);
 • Meting huidige en gewenste cultuur in de omgeving van het bedrijf. Klanten worden betrokken in deze meting (extern);
 • Terugkoppeling van het resultaat:
  • Huidige cultuur;
  • Gewenste cultuur;
  • Cultuur-Gap: eventueel te overbruggen gat in ‘is’ en ‘zou moeten zijn’.

Cultuurbegeleiding

Op basis van het resultaat van de cultuurscan wordt de vertaling gemaakt naar:

 • HRM-strategie: de uitkomst van de cultuurscan geeft een goed beeld welke medewerkers passen wel of niet (of beperkt) in de gewenste cultuur. Hoe is de bijdrage van de passende medewerkers op de cultuur te versterken? Hoe zijn de medewerkers die niet optimaal passen in de gewenste cultuur op het ‘juiste’ pad te krijgen?
 • Recruitmentstrategie: welke nieuwe medewerkers, los van de hard skills, zoeken we? Kijkend naar de persoon van de kandidaat: wat voor een ‘soort’ persoonlijkheden heeft de onderneming nodig om de cultuur te versterken of om te buigen in de gewenste richting?
 • Social Media strategie: de uitingen via Social Media zouden de grondslag moeten vinden in het DNA van het bedrijf. Wat zegt de cultuur over het bedrijfs-DNA, hoe vertalen wij dit in onze Social Media strategie en op welke wijze kunnen wij dit overbrengen?

Op de onderdelen HRM-beleid, recruitmentstrategie en Socia Media strategie helpt Orange Consulting uw bedrijf. Dit kan een volledig consultancytraject zijn, maar ook begeleiding op zeer pragmatische wijze: samen sparren en middels 1-tweetjes met u de onderdelen oppakken.

Meer weten

Nieuwsgierig naar uw mogelijkheden van de cultuurscan? Laat het ons weten.