G-rekening geeft zekerheid

G-rekening geeft zekerheid

Belangrijk als u personeel inhuurt via een extern bureau

Bij het inhuren c.q. inlenen van personeel kunt u als inlener gevaar lopen aansprakelijk gesteld te worden voor betaling loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen (inlenersaansprakelijkheid). Indien de uitlener, degene van wie u tijdelijk personeel betrekt, een G-rekening heeft, dan kunt u zich daarmee beschermen tegen aansprakelijkstelling. Lees verder “G-rekening geeft zekerheid”