IFRS: vloek of zegen?

IFRS: vloek of zegen?

“Kritiek op IFRS barst los”, kopte het Financieele Dagblad op 3 april jongstleden. Ook vóór en na die datum is in de pers een stortlading kritiek over de International Financial Reporting Standards (IFRS) uitgestort. Financieel directeuren van grote Nederlandse ondernemingen, maar ook analisten en accountants uitten harde bezwaren tegen het nieuwe stelsel van verslaggevingsregels.

“De invoering heeft geleid tot hoge kosten, maar de cijfers lijken een puinhoop”, “Wat er nu ligt is zelfs voor de experts moeilijk te begrijpen”, en: “De regels bieden te veel ruimte voor interpretatie”. Lees verder “IFRS: vloek of zegen?”