Assessment van soft, domein en hard skills in de accountancy

Assessment gevraagde en geboden skills

Orange Recruitment heeft unieke assessment-software ontwikkeld om gevraagde skills te bepalen, meten en matchen. De skills zijn onder te verdelen in soft skills (persoonlijke en sociale vaardigheden), domein skills (toegepaste functionele kennis en werkervaring) en hard skills.

Deze software gebruiken wij bij werkgevers in de accountancy om de geboden skills van werknemers te ‘mappen’ op de gevraagde skills door de werkgever in betreffende functies.

Assessment werknemers

De assessmentsoftware is in te zetten om te bepalen hoe een werknemer in zijn/haar functie staat en welke competenties moeten worden ontwikkeld. De resultaten van de assessments zijn volgens klanten “verbluffend”. Waarom? De uitkomsten geven helder inzicht in:

  • Wie de werknemer is (persoonlijke & sociale vaardigheden)
  • Wat deze kan (toegepaste functionele kennis en werkervaring)
  • In welke rol en functie de werknemer het beste past
  • Welke skills en competenties moeten worden ontwikkeld

Resultaten assessment

  • Bespaart tijd en geld in recruitment
  • Bespaart aanzienlijke kosten door voorkomen van mismatches
  • Verhoogt % werknemers dat succesvol doorgroeit in functie en binnen bedrijf
  • Biedt effectieve en gerichte inzet van opleidings- en trainingsbudgetten
  • Vergroot winstbijdrage per personeelslid

Big Five Assessment Persoonlijke & Sociale vaardigheden

big five assessmentHet assessment voor de persoonlijke & sociale vaardigheden is gebaseerd op het Big Five assessment. Wij gebruiken dit assessment omdat het gericht is op gedrag van mensen in werksituaties en wij dit hebben kunnen aanpassen voor de accountancy. De persoonlijkheid van iemand is namelijk van invloed op hoe deze zich gedraagt in werksituaties. Het is iets wat bij de persoon hoort en waarin deze (waarschijnlijk) zal verschillen met anderen.

Er is veel onderzoek geweest naar de elementen die bepalen hoe mensen zich gedragen in hun werk. Het meest recente inzicht is dat er vijf factoren zijn die van invloed zijn op gedrag in werksituaties. De vijf factoren die worden gemeten zijn: Wilskracht, Energie, Affectie, Beheersing en Emotionaliteit.

Hoewel het gaat om de samenhang tussen de vijf factoren, neemt emotionaliteit een aparte plaats in. De hoogte van de score is namelijk van invloed op hoe de andere vier factoren door anderen worden ervaren! Emotionaliteit is dus een soort vergrootglas: een hoge score op emotionaliteit kan het gedrag voor anderen meer zichtbaar maken.

Combinatie van assessments voor accountancy

De combinatie van assessments die bepalen wie iemand is en wat deze kan (de soft, domein en hard skills), maakt de toepasselijkheid van de ontwikkelde assessmentsoftware groot. Het geeft namelijk hét inzicht in wie iemand is en waar deze persoon staat op zijn functieniveau. Deze assessments tezamen met de functie- en vacature-assessments, geeft de werkgever het meeste inzicht in hoe een sollicitant past in een vacature (of een werknemer in zijn/haar functie).

Vanuit de sollicitant of werknemer gezien, geeft dit de persoon inzicht omtrent zijn geschiktheid voor de vacature respectievelijk functie. ‘Waar sta ik’, ‘moet ik mij nog ontwikkelen’, ‘waarin moet ik mij nog ontwikkelen’ of ‘ben ik al toe aan een hoger functieniveau’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van onze assessments en hoe deze ook in teamverband zijn in te zetten, kunt u contact met ons opnemen op 06 54 74 23 04 of een e-mail sturen naar info@orangerecruitment.nl